Van  Essent Milieu in Venlo is onlangs de order verworven om periodiek technisch onderhoud te verrichten aan hun regeltechnische installatie.

Een van de doelstellingen daarbij is om de onderhoudsstaat van de installatie te optimaliseren, dit met het oog op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van GFT verwerking.

Technical Support kan bogen op jarenlange ervaring met installaties op het gebied van (slib- en gft-) kompostering, klimaat- en enthalpieregelingen en meet- en regeltechniek in het algemeen, zodat de overeengekomen doelstellingen helder zijn en daardoor ook meetbaar gerealiseerd zullen worden.

Essent Milieu en Technical Support onderschrijven beide het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, wat zeker ook tot uiting zal komen in deze opdracht.

wpc2607606.png
wp34f8ca2d.png
wp431af12e.png
wp66a315b1.png
wp9c3e6e9e.png
wp490053ee.png
wp63f815e8.png
wp8afbe311.png
wpaf5dc234.png
wp5ce13273.png
wp3848f40b.png
wp9964ab10.png
wp4427e7ee.png
wp368aa4a2_0f.jpg
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp44a6e146_0f.jpg